Målarmästarens räkning

Hur mycket den här räkningen uppgick till vet jag inte men det sägs i alla fall att den en gång skrevs av en målarmästare som hade restaurerat altartavlan i en kyrka. Specifikationerna är, som synes, noggranna…

 • Ändrat de tio budorden och avsevärt förbättrat det sjätte.
 • Gjort en ny näsa på rövaren och utsträckt hans fingrar.
 • Putsat upp Pontius Pilatus och fernissat honom fram och bak.
 • Satt nya vingar på ängeln Gabriel och överstrukit hans fjädrar.
 • Utvidgat himlen och satt dit åtskilliga nya stjärnor.
 • Putsat upp Maria Magdalena som var alldeles fördärvad.
 • Gjort röda havet rent från smuts.
 • Inlagt mer vishet i Josefs ansikte.
 • Fernissat Potifars hustru.
 • Sett till de förståndiga jungfrurna samt överstrukit dem här och där.
 • Gjort världens ände ett stycke längre då den blivit för kort.